Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Functies ,  tweedegraadsfunctie

Man ska då först importera bilden till räknaren med gratisprogrammet TI Connect™ CE. Du ska sedan analysera den framräknade kvadratiska funktionen och tolka funktionens parametrar i relation till olika mått i bilden.

Publisher specific license