T³ Europe Resources

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Uitgever: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Onderwerp: Mathematics

Tags Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Inga algebraiska manipulationer utan fokus ligger på hur vi ska tolka den grafiska representationen till en ekvation för ett linjärt samband.

Publisher specific license