T³ Europe Resources

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Onderwerp: MathematicsSTEM

Tags Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

I denna aktivitet visar vi hur man kan använda ett program för att göra numeriska beräkningar med mittpunktsmetoden och beräkna arean under en kurva. Aktiviteten ger insikt till om hur en hyfsat avancerad metod är uppbyggd.

Publisher specific license