T³ Europe Resources

Lösa linjära ekvationer med programmering

Lösa linjära ekvationer med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp: MathematicsSTEM

Tags Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

med avseende på x. Vi får ett exakt svar. I programmet matar man i dialogrutor in koefficienterna a, b, c och d. På en grafsida plottas samtidigt också ekvationens vänster- och högerled som funktioner. På en bonussida visas också hur man kan lösa ekvationer exakt i steg för steg direkt i appen Räknare.

Publisher specific license