Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft

Bygg enkelt ut dina vetenskapliga utforskningar och dokument med illustrationer eller visualiseringar som kraftdiagram.

Videos

Publisher specific license

Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft

Bygg enkelt ut dina vetenskapliga utforskningar och dokument med illustrationer eller visualiseringar som kraftdiagram.

Videos

Publisher specific license