Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp: Mathematics

Tags Tips and tricks, Statistics, Physics

Videos

Publisher specific license

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp: Mathematics

Tags Tips and tricks, Statistics, Physics

Videos

Publisher specific license