Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Tips en tricks ,  Statistiek ,  Fysica

Videos

Publisher specific license