Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Arbeta med CAS - tangent given och funktion okänd | TI-Nspire

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Computer Algebra, Function Plotter, Functions, Tangent

I denna aktivitet så går vi lite baklänges. Uppgiften lyder:

En tangent till en andragradsfunktion har ekvationen y=-x-1. Tangeringspunkten har koordinaterna (2, -3). Bestäm funktioner som uppfyller villkoren ovan.

Det vanliga är att man känner funktionen och ska bestämma något om tangenten. Kan det vara så att det finns flera funktioner som uppfyller villkoret? Här utnyttjar vi programmets CAS-motor på många olika sätt. Vi löser bland annat både ekvationer och ekvationssystem symboliskt. Detta är en mönsteraktivitet för att visa på de möjligheter man har med tillgång till symbolhanterande program.

Publisher specific license

Arbeta med CAS - tangent given och funktion okänd | TI-Nspire

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Computer Algebra, Function Plotter, Functions, Tangent

I denna aktivitet så går vi lite baklänges. Uppgiften lyder:

En tangent till en andragradsfunktion har ekvationen y=-x-1. Tangeringspunkten har koordinaterna (2, -3). Bestäm funktioner som uppfyller villkoren ovan.

Det vanliga är att man känner funktionen och ska bestämma något om tangenten. Kan det vara så att det finns flera funktioner som uppfyller villkoret? Här utnyttjar vi programmets CAS-motor på många olika sätt. Vi löser bland annat både ekvationer och ekvationssystem symboliskt. Detta är en mönsteraktivitet för att visa på de möjligheter man har med tillgång till symbolhanterande program.

Publisher specific license