T³ Europe Resources

Jämviktsekvation 1

Jämviktsekvation 1

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

I denna övning ska du lära dig att lösa jämviktsekvationer med hjälp av en grafritande räknare (TI-82 Stats, TI84 Plus)

License not specified