Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tutorial TI Nspire™ CX (CAS) Schüler Software Installation

Ganz einfach funktioniert... die Installation der TI-Nspire CX Schüler Software oder der TI-Nspire CX CAS Schüler Software auf Ihrem Computer. Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung im Video.

Uitgever: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde  Natuurkunde  Scheikunde  Biologie  STEM  Programmeren

Tags

Publisher specific license

Tutorial TI Nspire™ CX (CAS) Schüler Software Installation

Ganz einfach funktioniert... die Installation der TI-Nspire CX Schüler Software oder der TI-Nspire CX CAS Schüler Software auf Ihrem Computer. Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung im Video.

Uitgever: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde  Natuurkunde  Scheikunde  Biologie  STEM  Programmeren

Tags

Publisher specific license