Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Wiskundig denken

Denna video visar exempel på vad du kan göra med denna widget.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.

 

 

Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Wiskundig denken

Denna video visar exempel på vad du kan göra med denna widget.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.