Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Beräkning av medelvärde och median | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1, Ma 2 | Programmeringsexempel av medelvärde och median.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde  STEM

Tags  Gemiddelden ,  Mediaan ,  Programmeren ,  Statistiek ,  STEM

Medelvärdet är det vanligaste sättet att sammanfatta en uppsättning data. Det är vad vi helt enkelt kan kalla genomsnittet. Att beräkna medelvärdet är inte speciellt svårt. Med grafräknaren så matar du säkert in dina data i statistikeditorn och sedan beräknar du medelvärde och median i grundfönstret.

Det finns andra typer av genomsnitt också, här beräknar vi medelvärdet av en uppsättning data. Det handlar om vikter hos alla nyfödda barn under en vecka på en förlossningsklinik.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.