Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Hur går räknarens integralberäkning till? | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet ska vi visa hur man med räknaren kan beräkna integraler numeriskt utan att använda den inbyggda funktionen för integralberäkning. Där används en ganska sofistikerad metod men i denna aktivitet så får man en uppfattning om hur det i princip går till. Här visas hur man kan beräkna arean under en kurva genom att summera areor hos rektanglar. Ger in inblick i olika beräkningsverktyg hos räknaren. Aktiviteten passar både för kurs 3 och 4.

Publisher specific license