Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Oppervlakte ,  Circel ,  Curriculum ,  Omtrek

I en halvcirkel med radien 4 dm är en rektangel inskriven. Uppgiften består i att teckna uttryck för rektangelns omkrets och area och bestämma det värde på x (rektangelns bas) respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean. Du ska alltså använda två metoder. Du ska lösa dina uppgifter både numeriskt och exakt.

Publisher specific license