Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Använda rekursion och derivata för att lösa ekvationer | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Afgeleide ,  Vergelijkingen ,  Grafieken ,  Recursievergelijkingen

I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata. Långt innan grafräknare och avancerade datorprogram i matematik fanns inom gymnasieskolan så var man ju tvungen att ta till numeriska metoder för att lösa ekvationer och man fick räkna för hand i många steg. Detta kunde vara en lång och mödosam process. Idag går det fort och elegant med de inbygga funktioner som finns på de moderna grafräknarna.

Publisher specific license