Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Afgeleide ,  Exponentieel verband ,  Lineaire functies

I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla situationerna handlar om pengar och man kommer fram till att förändringshastigheten är konstant, linjär och exponentiell. Aktiviteten kan ses som en förberedelse för förståelsen av begreppen ändringskvot och så småningom derivata.

Publisher specific license