Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Spreidingsdiagram ,  List ,  Correlation

I ämnesplanerna i matematik betonas att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Det sägs bland annat att man ska ta upp begreppen regressionsanalys och korrelationskoefficient och då använda digitala metoder. Vi visar här noggrant hur du först kan ladda ner mer omfattande data som har publicerats på nätet innan du går vidare med analyserna. Det gäller data från riksdagsvalet 2018 och vi har då valt att göra en analys av eventuellt samband mellan valresultat och valdeltagande för två partier i de 290 kommunerna i Sverige. Alla data är i procent.

Publisher specific license