Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Regressie ,  Exponentieel ,  Hyperbolic

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen. I räknaren ligger från början ett antal foton som kan användas för att göra matematiska modelleringar. Man kan också spara bilder på datorn och via programmet TI-Connect CE infoga dessa bilder till räknaren. Vi visar hur detta går till.

Publisher specific license