Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Afgeleide ,  Rate of change

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata. Vi använder befolkningsdata och visar hur man kan åstadkomma matematiska modeller och hur de hänger ihop med begreppet förändringshastighet. Den inbyggda funktionen för numeriska derivata hos räknaren används i undersökningarna.

Publisher specific license