Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Wiskunde vanuit fysicatoepassingen

Begrippen i.v.m. functies vanuit concrete experimenten

Uitgever: T³ Vlaanderen

Auteur: Dominiek Ramboer

Onderwerp:  Wiskunde  Natuurkunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

Volgens de leerplannen moeten wiskundige begrippen zoveel mogelijk in concrete situaties toegepast worden.

De voorbeelden die in handboeken gebruikt werden, lieten me altijd met de vraag zitten, hoe komt men tot die voorschriften; is het wel zo dat de voorschriften echt de situatie beschrijven in de vooropgestelde context. Vandaar is de zoektocht begonnen om aan de hand van heel eenvoudig uit te voeren experimenten te komen tot voorschriften die heel nauw samenhangen met de werkelijke situatie.

De beschreven experimenten vragen weinig materiaal en zeker geen ingewikkelde opstellingen; er wordt bij de meeste experimenten enkel gebruik gemaakt van CBR of CBL2 en de sensoren met name de lichtsensor, de temperatuursensor en de spanningssensor, die erbij geleverd worden. Twee experimenten vergen 2 andere sensoren: de druksensor en de microfoon. De uitvoering vraagt weinig tijd en is niet ingewikkeld. Dit uitvoeren van de experimenten kan in de klas of op voorhand gebeuren. De lijsten met de meetresultaten kunnen opgespaard worden en achteraf opnieuw gebruikt worden. Voor het uitvoeren van de metingen zijn er twee applicaties die gebruikt worden namelijk EASYDATA en DATAMATE. Beide applicaties kunnen gratis gedownload worden vanaf de website van Texas Instruments: https://education.ti.com/ .
Deze applicaties zorgen voor de instellingen van de sensoren en het opzetten en het uitvoeren van de experimenten.

Ook wordt er bij verschillende experimenten gebruik gemaakt van de applicatie Transfrm. (ook gratis te downloaden op de website van Texas Instruments). Deze applicatie maakt het mogelijk door gebruik te maken van parameters en deze één voor één te veranderen, een voorschrift te transformeren tot een voorschrift passend bij het model van de grafiek.

License not specified

Documenten: