Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

De TI-84 Plus gebruiken in de lessen chemie

De grafische rekenmachine TI-84 Plus biedt niet alleen de wiskunde- maar ook de chemieleraar zeer veel mogelijkheden. Naast het ‘normale’ gebruik als rekentoestel kan je met  een TI-84 plus redoxreactievergelijking balanceren, chemiesensoren aansturen (pH, geleidbaarheid, temperatuur …), meetresultaten statistisch verwerken, grafieken uittekenen en nog veel meer.

In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de meer ingewikkelde handelingen met de TI-84 Plus zoals het uitbalanceren van redoxreactievergelijkingen en verwerking van meetgegevens.

In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van concreet uitgewerkte experimenten de mogelijkheid besproken om sensoren te koppelen aan het grafisch rekentoestel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de EasyLink interface. Deze interface kan direct aangesloten worden op de USB-poort van een TI-84 Plus. Na het aansluiten van de interface wordt automatisch de vooraf geïnstalleerde applicatie Vernier EasyData geladen op het rekentoestel.

License not specified

Documenten: