Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Wiskundige uitdagingen met de TI-84

Het nut van een grafisch rekentoestel bij de aanpak van problemen in de derde graad

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Luc Gheysens

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

Dit cahier is geschreven vanuit het standpunt van ‘de onderzoeker’. Aan de hand van twintig uitgewerkte voorbeelden voor de derde graad secundair onderwijs wordt aangetoond dat een grafische rekenmachine niet enkel kan helpen om een concreet probleem aan te pakken, maar ook inspiratie kan bieden om nieuwe problemen en eigenschappen te ontdekken.

Het eerste deel van het cahier bevat 20 uitdagende werkbladen en in het tweede deel worden de opdrachten uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van een TI-84 Plus C Silver Edition, maar een grafische rekenmachine met een kleurenscherm is geen ‘must’ om de opgaven aan te pakken.

LUC GHEYSENS was gedurende meer dan 35 jaar werkzaam in het Vlaamse wiskundeonderwijs. Hij was actief als leraar wiskunde in het Heilig-Hartcollege in Waregem (1982-1983) en als leraar wiskunde en informatica in het Sint-Jozefinstituut en De Pleinschool in Kortrijk (1984-2011). Vanaf 1995 werkte hij mee aan het lanceren van het grafisch rekentoestel en bleef gedurende heel wat jaren actief als nascholer en als medewerker van T³ Vlaanderen. In 2002 volgde hij Walter De Volder op als vakbegeleider wiskunde in het bisdom Brugge en werd daarna pedagogisch adviseur bij het VSKO. Momenteel is hij jurylid van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.

License not specified

Documenten: