Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Percentages

Estimating fractional areas

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: David J C Elgin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractions, Percentages, Area

Carpeting

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.

Uitgever: Texas Instruments UK

Auteur: David J C Elgin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Percentages