T³ Europe Resources

Content(13)|

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

New Generation of Data Collection Tools

Uitgever: T³ Türkiye

Auteur: Yunus Emre Doğan

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Uitgever: T³ Europe

Auteur: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Onderwerp:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Tags: STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Uppvärmning med en vattenkokare

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Laboration - Boyles lag

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Effekten hos en vattenkokare

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Step by Step Physics on the TI-Nspire CX

Auteur: SmartSoft

Onderwerp:  Physics

Tags: Atomic Physics, Electricity, Electromagnetism, Magnetism, Mechanics, Physics, Temperature, Velocity

Learn how to solve Physics problems step by step in Mechanics, Kinematics, Waves, Energy, Magnetism, Electricity, Circuits, Gas Laws, Planets and more

Circle Theorems

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Temperature

Explore five circle theorems by moving lines and points around the TI-Nspire screen.

Temperature Conversions

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Positive/negative numbers, Temperature, Use of scales, Physics

At what temperature does the number of degrees C equal the number of degrees F?