T³ Europe Resources

Content(45)|

Jämviktsekvation 1

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Banplottning | TI-Nspire

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Are Mathematical and Scientific Models different?

Auteur: Ian Galloway

Onderwerp:  STEM

Tags: Modelling, Parabola, Physics, Quadratic, Software, Tangent, Vector calculus

Using the fitting of curves to cables this activity examines the nature of scientific and mathematical modeling. Either student instruction or CPD for professionals.

Peltier Home

Auteur: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Onderwerp:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Safe autonomous driving

Auteur: Donatella Falciai

Onderwerp:  Computer Science, STEM

Tags: Analysis, Coding, Integral calculus, Modelling, Physics, Programming, STEM, T3, , Sharing Inspiration 2019

A “master” rover is followed by one or more rovers in a line. Based on color signals on the road the master stops or park; the followers read the ranger sensor and keep a safe distance from…

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Physics, STEM

Tags: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widdget exempel - Vågrörelser

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Uitgever: T³ Europe

Auteur: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Onderwerp:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Tags: STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Laboration - Boyles lag

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Svävare

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exercise, Physics, Volume

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Stående våg

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.