Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Hurricane force

Investigate data from weather stations including wind speeds in different units

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Linda Tetlow

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Environment, Exponential, Measures, STEM

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Hurricane force

Investigate data from weather stations including wind speeds in different units

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Linda Tetlow

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Environment, Exponential, Measures, STEM