Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Bepaal formule rechte lijn

Bepaal de formule van een lineair verband

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Wortel vereenvoudigen

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Uitgever: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Acceleration, Data, Linear regression

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

City Data

Data from 50 cities around the world - all ready to be explored and analysed

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Decimals, Data, Differentiation

Premier League Goals

Compare frequencies of goals scored per team per match and resulting scorelines.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Data, Frequency, Sport, Probability, Coding

GB Olympic Medals

UPDATED. How many Olympic medals will Team GB win in Rio 2016?

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Sport

Olympic Cycling

Four problem-solving activities on the theme of track cycling.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jonathan Powell

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Tables, Sport, Geometry

Bepaal formule rechte lijn

Bepaal de formule van een lineair verband

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Wortel vereenvoudigen

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Uitgever: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Acceleration, Data, Linear regression

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

City Data

Data from 50 cities around the world - all ready to be explored and analysed

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Decimals, Data, Differentiation

Premier League Goals

Compare frequencies of goals scored per team per match and resulting scorelines.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Data, Frequency, Sport, Probability, Coding

GB Olympic Medals

UPDATED. How many Olympic medals will Team GB win in Rio 2016?

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Sport

Olympic Cycling

Four problem-solving activities on the theme of track cycling.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jonathan Powell

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Tables, Sport, Geometry