T³ Vlaanderen Content

Content(29)|

Bepaal formule rechte lijn

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Acceleration, Data, Linear regression

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Sammanställa data

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Grundläggande statistik kurs 1

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Shoe Sizes with Box Plots

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Time series

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Data, STEM, Physics

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Mathematische Experimente in der Optik

Auteur: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus…

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Auteur: bk-teachware

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics

Tags: Regression, Statistics, Programming, Data, Decimals

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.