Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

MMS-Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2023)

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2023) mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS

Uitgever: T³ Deutschland

Auteur: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Abitur, Exam, MMS, CAS, Computer Algebra

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder - Aufgaben für das Fach Mathematik aus dem Prüfungsjahr 2022

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022) mit dem TI-30X Plus MathPrint™.

Uitgever: Texas Instruments Education Technology

Auteur: Heinz Klaus Strick

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Exam preparation, Scientific calculator

MMS-Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022)

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022) mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Uitgever: T³ Deutschland

Auteur: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, MMS, CAS

Kasta tärningar med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Nationella provexempel - Ma 3c

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exam