T³ Europe Resources

Content(16)|

Utforska en trigonometrisk formel

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Modellera en avkylningsprocess

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Tillämpningar på differentialekvationer

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Riktningsfält

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Stochastics, Curriculum, Differential equations, Euler method, Exercise

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Diffefrentiaalvegelijkingen

Auteur: Epi van Winsen

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Differential equations

Een real life toepassing van een differentiaalvergelijking.
Een antwoord op de vraag: "Wiskunde, wat heb je eraan?"

Carbon dating

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Physics, Exponential, Functions, Differential equations

Estimate the age of a skeleton and discover exponential functions while investigating radioactive decay.