Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Module Turtle

Tekenen en Graphics met Turtle

Auteur: Koen Stulens

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algorithm, Coding, Fractal

Mandelbrot set

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Module Turtle

Tekenen en Graphics met Turtle

Auteur: Koen Stulens

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algorithm, Coding, Fractal

Mandelbrot set

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal