Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circumference, Perimeter

The sheep-pen problem

Recognise a quadratic in a realistic context and solve an optimisation problem

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Quadratic, Perimeter, Area, Algebra

The arbelos

Investigate relationships between radii of the semicircles and the perimeter and area of this interesting shape

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Perimeter, Area, Circles, Geometry

Diameters of Polygons

Investigate the ratio of perimeter to diameter for regular polygons.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Perimeter, Polygons