Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

The Legacy

You have been left one million pounds! How to spend or invest it over 50 years?

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Interest, Tables, Modeling