Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Index, Relations

Exempel | Lån index

Ma1 - Lån index med tns-fil

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Bengt Åhlander

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

How many solutions?

Use graphs and the nsolve(...) command to explore equations' solutions and discover properties of negative indices.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Nevil Hopley

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Decimals, Exponential, Powers and roots, Calculator methods, Index, Mathematical thinking