WIL-de Python

Programmeren in TI PythonLeraren kunnen de programmeertaal Python en TI technologie gebruiken om leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten te laten onderzoeken en beter te begrijpen. Dat is voor leerlingen belangrijk omdat deze concepten vaak de basis vormen van nieuwe ontwikkelingen in onze digitale maatschappij.

Daag leerlingen uit om data en informatie te analyseren, creatief problemen op te lossen en innovatieve oplossingen te ontwerpen. Help leerlingen om opdrachten te geven aan een machine om algoritmes uit te voeren. Daarbij leren ze ook om beslissingen te nemen, resultaten te beoordelen en om indien nodig verbeteringen aan te brengen.

Naast de onderstaande Python BootCamp, klik hier voor meer webinars i.v.m. het educatief gebruik van Python.
 

TI Python BootCamp

Leer programmeren in Python aan de hand van concrete voorbeelden en programmeeropdrachten gebaseerd op wiskundige en wetenschappelijke concepten. Programmeren motiveert tot onderzoekend leren in de klas, dit bekijken we aan de hand van:
   •  Programmeren in Python
   •  Het gebruik van grafische omgevingen
   •  Het aansturen van een micro-controller

In deze TI Python BootCamp leert u:
   •  Stap voor stap programmeren in Python
   •  Hoe Python samenwerkt met de andere applicaties van TI technologie
   •  Wat voor educatieve waarde Python kan brengen in de klas

De BootCamp bestaat uit:

Webinars
Introductie & demonstratie van statements, structuren, educatieve voorbeelden en toepassingen.

Programmeer-opdrachten
Opdrachten om zelf aan de slag te gaan met Python en de structuur en mogelijkheden te ontdekken.

Feedbacksessies
Feedback op vragen van de deelnemers en oplossingen van de programmeeropdrachten.

View TI Python BootCamp    -    Download TI Python BootCamp
 

Inhoud BootCamp


Python in de klas - Een introductie

Aan de hand van concrete voorbeelden illustreren we wat het programmeren in Python betekent als representatie van een probleem en als tool om leerlingen te motiveren om problemen te analyseren en op te lossen. Enkele voorbeelden: 

   •  Pythagoras checken met Python  
   •  Onderzoeken van een eenparig rechtlijnige beweging
   •  Digitale grafische creativiteit 

Video's:           Python in de klas - Intro 1          Python in de klas - Intro 2
Presentatie:   PDF
 

BootCamp Deel 1 - TI Python Basics

Hoe werkt programmeren in Python met TI-technologie? Wat is de structuur van een Python statement en hoe wordt Python code opgebouwd? Stap voor stap raakt u vertrouwd met Python code en runt u uw eerste algoritme.
Video's:     BootCamp:   Deel 1 - Deel 2 - Deel 3         Feedbacksessie    

BootCamp Deel 2 - Iteraties & Functies

Geen programmeren zonder iteratieve loops.  We bekijken hoe lussen in Python worden geprogrammeerd. In combinatie met het definiëren van functies in een Python programma, besturen we enkele iteratieve numerieke procedures.
Video's:     BootCamp:   Deel 1 - Deel 2 - Deel 3            Feedbacksessie

BootCamp Deel 3 - Programmeren van een microcontroller

MicroPython maakt het mogelijk te communiceren met een MCU.  We tonen hoe de modules TI Hub en TI Rover een extra dimensie geven aan het programmeren en onderzoekend leren.
Video's:     BootCamp:   Deel 1 - Deel 2 - Deel 3        Feedbacksessie

 

BootCamp Deel 4 - Data-analyse & grafische representaties

Visualisatie van data en het onderzoeken en ontdekken van verbanden en modellen. Naast het grafisch illustreren van iteratieve processen een artistieke kijk op digitale figuren en beelden.
Video's:     BootCamp:   Deel 1  -  Deel 2  -  Deel 3          Feedbacksessie   

 

BootCamp Deel 5 - Objectgeoriënteerd programmeren

Everything is an object in Python. Wat is ObjectgeOriënteerd Programmeren (OOP)? Hoe kan OOP helpen met het werken met wiskundige en wetenschappelijke definities (objecten) en eigenschappen (attributes).
Video's:     BootCamp:   Deel 1  -  Deel 2  -  Deel 3          Feedbacksessie