Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exercise, Physics, Volume

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Probability, Exercise

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Exercise

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Komplexa tal

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exercise

Slantsingling och stora talens lag

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Kortaste vägen mellan två fabriker

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Tangenter till en cirkel

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Opinionsundersökning

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Statistics

Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exercise, Physics, Volume

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Probability, Exercise

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Exercise

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Komplexa tal

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exercise

Slantsingling och stora talens lag

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Kortaste vägen mellan två fabriker

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Tangenter till en cirkel

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Opinionsundersökning

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Statistics

Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Functions