T³ Europe Resources

Content(88)|

Laboration - Induktion

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Labb - EKG

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Probability, Exercise

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Djur i bur

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Exercise

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Labb - Andning och fotosyntesen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Labb - Intermolekylära bindningar

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Labb - Rost

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Modellera en kvadratisk funktion

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Upprepade beräkningar

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Komplexa tal

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exercise

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Slantsingling och stora talens lag

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Tangenter till en cirkel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Opinionsundersökning

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Statistics

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Medelvärden vid stickprov

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Triangelolikheten

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Geometry, Simulation

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.