Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

En berömd följd av tal | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här studerar vi en världsberömd talserie som kallas Fibonaccis talföljd.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Functies ,  Grafieken ,  Getal ,  Recursie ,  Rijen

Vi ska i detta dokument studera en världsberömd talserie som kallas Fibonaccis talföljd. Den förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen. De som är intresserade av denna talföljd kan hitta otrolig mängd material i böcker och på nätet. Bland annat förekommer den i boken Da Vinci-koden och den har fascinerat många människor under lång tid.

Vi tror att många matematikintresserade elever på gymnasiet kan ha intresse denna aktivitet, även om man formellt studerar talföljder först i kurs 5. Där tar man ju upp begreppet rekursion. Moderna grafräknare är väldigt bra på att göra rekursiva beräkningar och det ska vi demonstrera i denna aktivitet.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.