T³ Europe Resources

Profile Of : Didier Deses

Didier Deses

Brussels, Belgium


diddesen@gmail.com


Content(5)|

Mandelbrot set

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Onderzoekscompetenties: Wiskunde en moderne technologieën

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Een verkenning van het gebruik van wiskunde en ICT in de hedendaagse
wetenschap.

Kennismaking met de TI-84 Plus Color

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

We bekijken de nieuwigheden van de TI-84 Plus Color .

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Voorbeelden met de TI-84+ uit de Analyse

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Analysis

Dit cahier gaat over analyse met de TI-84+.